Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Számolási készség fejlesztése

2011.10.03

Számolási készséget fejlesztő játékok

Írta: Administrator
A matematika tanulása során rengeteg gyakorló feladatot végeztetnek el a szülők gyerekeikkel
otthon (összeadás, kivonás, számszomszédok, számsorfolytatás, szorzás, osztás). Ezeket
többnyire a füzetben, monoton gyakoroltatással, írásban végzik. Ha már nagyon belefáradtak,
íme néhány lazító, s egyben fejlesztő, játékos gyakorlat! 
   
  Számlálás oda-vissza 
  
A számkörökkel való ismerkedés részeként segít a számok egymás utániságának,
egymáshoz való viszonyának felismerésében. Az "oda-vissza" irányban történő számolás
hozzájárul a számszomszédok megismeréséhez, az összeadás-kivonás során a tízes átlépés
megértéséhez. 
Játszható változatok: 
A játékvezető elindítja a sort 34, 35, 36, 37… folytasd! illetve 87, 86, 85...
  Haladhatunk sorban, össze-vissza, s egy kicsit nehezebb változata, mikor úgy haladunk
sorban, hogy néhány gyerek "nem szólal meg", csak rámutatunk, s a következőnek úgy kell
folytatni, mintha az ő számaik is elhangzottak volna!  
  Természetesen játszhatjuk kisebb vagy nagyobb számkörben is. 
  Nehezíthetjük úgy a játékot, hogy a játékvezető azt mondja: Sorold fel a 24 és a 36 közötti
számokat! Sorold fel a 45 és a 28 közötti számokat! Sorold fel a 25-nél nagyobb és a 43-nál
kisebb számokat! Sorold fel a 97-nél kisebb és a 78 nagyobb számokat! Sorold fel a 36 és az
54 közötti nem páros számokat. 
  Számsorfolytatás 
  
Hasonló módon játsszuk, mint az előző játékot, csak itt nem egyesével számlálunk, hanem fel
kell ismerni és folytatni az adott szabály szerint, bármilyen számkörön belül (páros-páratlan,
valamennyivel növekvő-csökkenő, valamint kétváltozós/ hozzáadok hármat, elveszek kettőt/
számsorok)  
  
  Alkalmas a szorzótáblák előkészítésére oly módon, hogy az adott szorzótábla számait adjuk
fel a gyerekeknek folytatandó számsorként, illetve a játékvezető elkezd egy szorzótáblát, s azt
kell tovább folytatni, aki rosszat mond, kiesik. Pl. a kettes szorzó eredményeivel: 2-4-6-8, stb.  
   
 1 / 5 Számolási készséget fejlesztő játékok
Írta: Administrator
  Szorzótábla gyakorlása 
  
Lehet körben ülve vagy padsoronként, egymás mellett elhelyezkedve. Elkezdjük a számsort
mondani, minden gyerek mond egy számot. Ha ahhoz a számhoz érnek, amelyik a szorzótábla
része, azt kell mondani: Bumm! 
  
  Pl. a hármas szorzó esetében: nulla, egy, kettő, Bumm! négy, öt, Bumm! hét, nyolc, Bumm!
tíz, tizenegy, Bumm! tizenhárom, tizennégy, Bumm! tizenhat, tizenhét, Bumm! és így tovább… 
   
Keresd meg a szomszédjaim! 
  
Ennek a játéknak a segítségével a számszomszédokat gyakoroltathatjuk, szintén bármely
számkörön belül. Megneveztethetjük az általunk mondott szám mindkét szomszédját, de
kérhetjük csak a kisebb, vagy nagyobb számszomszédot. Alkalmas egyes-tízes-százas-ezres
számszomszédok, illetve a kerekítés gyakorlására is. Ki lakik előtte, ki lakik utána? 
  
  Kisebbeknek valóságos házikókat is lehet készíteni papírból, és az ablakaiba belerakni a
számkártyákat. Pl. a nyolc kisebb szomszédja a hét, nagyobb szomszédja a kilenc.  
  Meg kell mondani az egyes szomszédon kívül a tízes, százas, ezres szomszédot is, attól
függően, mekkora a szám. Pl. a 728 egyes szomszédjai a 727 és a 729 tízes szomszédjai a
720 és a 730, százas szomszédjai a 700 és a 800. 
   
  Gondoltam egy számot 
  
A fejszámolás fejlesztése, alapműveletek gyakoroltatása többféleképpen:
1. Gondoltam egy számot ez a 26+37, vagy 40-16, vagy 6x8, stb. Melyik számra gondoltam?
 2 / 5 Számolási készséget fejlesztő játékok
Írta: Administrator
2. Alkalmas matematikai alapfogalmak - összege, különbsége, szorzata, hányadosa -
gyakoroltatására is (45+27 összege, 74 és 39, 9 és a 7 szorzata, a 28 és a 7 hányadosa, illetve
a 24 hatodrésze). 
3. Legnehezebb változata egyben az inverz gondolkodás fejlesztése is. Pl. Gondoltam egy
számot, nála a 25 néggyel kevesebb vagy nála a 40 hárommal több, stb.
 
Pénzes játékok 
  
Játékpénzek segítségével játszhatunk boltosat. A gyermek játékaiból rendezzünk be egy eladó
pultot, készítsünk árcédulákat a tanult számköri ismereteknek megfelelően. Egyik gyerek (vagy
a szülő) a boltos, a másik gyerek a vevő, majd cserélhetünk. Többféle váltópénzzel próbáljuk a
kifizetéseket, visszaadásokat gyakoroltatni.   
  
  Legyen egy bizonyos keret, amiből gazdálkodhat a gyerek, mit tudna megvásárolni annyi
pénzért? Próbáljon kalkulálni, mérlegelni, mit vehetne meg a pénzéért. 
  Próbáljon pénzt felváltani többféleképpen.
   
Bevezetés a számok világába a Varázsbetűvel 
  
A Varázsbetű programcsalád három része a diszkalkuliás gyermekek segítését szolgálja, illetve
a számolni tanuló iskolások matematikai képességeit is fejleszti. A Számország, a
Számmemória és a Számdominó segítségével játékosan, a számítógépes program szinte
végtelen számú variációi útján sajátíthatják el a tanulók a matematika világát.  
  Számország 
  
 3 / 5 Számolási készséget fejlesztő játékok
Írta: Administrator
A számolási, műveletvégzési készség kialakítását a Számország segíti. Beállítható ötöstől az
ezres számkörig terjedően a feladatsor a gyermek számköri ismereteinek megfelelően. 
  
  Grafikus feladatai a képességfejlesztést szolgálják (kéz ujjai, dominók, képek, mértékek,
csoportosítások, óra), számtani feladataival a műveletvégzések gyakorolhatók, a szöveges
feladatokban leszámolható színes képek segítik a szöveg műveletté alakítását. 
  A beállításokban lehetőség van egy pontos időt jelző óra kihelyezésére, melyen arab és római
számokkal egyaránt lehet nézni az időt.
Számmemória 
  
A Számmemóriában számok megjegyzését, műveletvégzéseket egyaránt lehet gyakorolni, a
párok keresésével fejlődik az emlékezőtehetség éppúgy, mint a matematikai tudás. A
beállítások többféle számkörben lehetségesek, többféle műveletekkel, párosításokkal. Lehet
játszani egyedül, de párban, vetélytárssal is.  
  Számdominó 
  
A Számdominó hagyományos dominó elvén alapszik, beállítható szintén nehézségi fokozat,
képlet, művelettípus szerint. Könnyíthető illetve nehezíthető az elvégzendő feladat. Segíti a
gondolkodást, kombinációt párhuzamosan a műveletek gyakoroltatásával.
Játékötlet 
  
Társasjáték készítése (dobókocka segítségével a számkép kialakítása, számlálás fejlesztése)
  Egy nagy körlap szélére szegélyként négyzetlapokat ragasztunk sárga és piros színekben. A
sorrend 6 sárga és utána egy piros. Összesen négyszer hat, vagyis 24 sárga lapocskára, és 4
db piros lapocskára lesz szükség. Ha szabályos kör alakban elrendeztük és felragasztottuk a
színes lapokat, akkor a kör közepe felé nézően a piros lapok fölé fákat rajzolunk. Nem baj, ha a
lombkoronájuk a középpontban összeér. 
 4 / 5 Számolási készséget fejlesztő játékok
Írta: Administrator
  
  Színes papírokból apró gyümölcsöket vágunk ki (szilvát, almát, körtét, barackot), ezeket
elhelyezzük a fák lombkoronáiban.
  Egyszerre három-négy gyerek is játszhat. A piros lapokra teszik a bábujukat, és egymás után
dobnak a kockával, így döntik el, ki mennyit léphet. Ha újabb piros mezőre jutnak, vagyis egy
gyümölcsfához érkeznek, újra dobhatnak. Amennyit ekkor mutat a kocka, annyi gyümölcsöt
vehetnek le a fáról. 
  
  Az lesz a győztes, aki a legtöbb gyümölcsöt gyűjti össze a játék végére.
  Kellemes együttlétet, jó játékot, számlálgatást kívánok!
  Üdvözlettel:
  Bartók Erika
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.