Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Otthoni fejlesztések

2010.07.22

A sorrendiség szabályának kialakítása, gyakorlása 

Gyöngyfűzés

Kislányok kedvelt játéka a szép, színes gyöngyök felfűzése. Nagyon jó finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztő, amit kiegészíthetünk színritmus fejlesztéssel is. Meghatározott egymásutániságban kell fűzni a különböző színű gyöngyöket, vigyázva a sorrend betartására (Pl. piros, kék, sárga, zöld�).

Tárgy-, képemlékezet

Rakjunk ki sorba egymás mellé tárgyakat, képeket, ha jól megfigyeltettük, takarjuk le! A gyermeknek emlékezetből kell felsorolnia a sorban egymás mellett lévő tárgyakat, képeket.

Hangsor emlékezet

Zajkeltő tárgyakat, hangszereket szólaltatunk meg egymás után a gyermek háta mögött. Meg kell jegyeznie, és az elhangzás után sorban meg kell mutatnia, mit hallott.

Ritmusok ismétlése

 Különféle ritmusokat tapsolunk, dobolunk, azt kell a gyermeknek elismételnie.

Számemlékezet

Egyjegyű számokat mondunk vagy számkártyán mutatunk, az elhangzás, mutatás sorrendjében kell visszamondania vagy kiraknia a számkártyákat.

Mintamásolás, színezés

Előrajzolok mintákat papíron (Pl. kör, négyzet, háromszög, téglalap�), ezt a sorozatot kell folytatni. Színsorozatot is lehet így folytatni, gyöngysort vagy autókat rajzolok egymás után sorban, ki kell színezni a megadott színek ismétlésével.

Iskolások sorozatai

 Neveket kell sorba rendezni ábécé szerint, számokat pedig növekvő vagy csökkenő sorrendbe tenni.

Meséld el egy napodat reggeltől estig, mondd el az útvonalat, ahogy az iskolából jössz hazafelé! A hét napjai, hónapok nevei, évszakok egymásutánisága.

Helyesírási készséget fejlesztő játékok

Ezek a játékok papír és ceruza nélkül fejlesztik a helyesírási készséget, segítenek a szótagolás tudományának begyakorlásában, segítenek eligazodni a szófajok világában.

Súgd meg nekem titkos nyelven!

Első osztályos gyermekekkel már lehet játszani, mikor megtanultak két-három betűt összeolvasni, s az iskolában már képesek kiemelni a szavakból a magánhangzókat. A játék a hallási megkülönböztető képességre építve, fejleszti a magánhangzók időtartamának felismerését, amely a helyesírási készség nagyon fontos része. Ezzel a játékkal tulajdonképpen elkezdjük "füllel írni" tanítani gyermekünket. Nagyon fontos kritérium, hogy a játékvezető felnőtt (szülő vagy pedagógus) szépen, ún. helyesejtéssel beszéljen, érzékeltetve a szavakban a magánhangzók időtartamát!

A játék menete a következő: A felnőtt helyesejtéssel kimondja a szót: virág, röviden ejtve az i hangot, ehhez képest kissé elnyújtva az á hangot. A gyermek feladata "titkos nyelven" visszamondani, azaz kiemelni az adott szó magánhangzói: i-á. És ezzel tulajdonképpen elkezdtük gyermekünket helyesen írni tanítani, hiszen nem mindegy, hogy valami csíkos, vagy valaki csikós.

Különböző fokozatai lehetnek a játéknak, ezeket egyrészt az első-második osztályos gyermekeknél, illetve a helyesírási nehézségekkel küszködő tanulóknál érdemes betartani:

1. előkészítő szakasz: Csak magánhangzókat mondok helyesejtéssel, s a gyermekeknek ezt kell visszamondani. Lehet később egymás után 2-3 hang is.(pld: á, ü, i-ó, ö-ű-é...) Természetesen az a és e hangot röviden, az á, é hangot hosszan kell ejtenünk. A "zene" nyelvére lefordítva a rövid hang a ti, a hosszú hang a tá.

2. bevezető szakasz: Önálló tartalommal nem bíró szótagokat (pé, ti, űt, rü...) mondunk, majd egyszótagos szavakat. Először az egészet mondja vissza, majd utána csak a magánhangzót.

3. közbülső szakasz (a készség kialakítása): Amennyiben lehetséges ne hagyjuk ki! Nagyon fontos része a fejlesztésnek, s a gyerekek élvezik. Segít a magánhangzók időtartamának "bevésésében". Tapssal kísérjük a szavakat. Pl. virág: első szótag rövid ti, második szótag tá, melyet úgy is nyomatékosíthatunk, hogy a hosszú magánhangzó esetén két kezünket egy rövid időre összeszorítjuk. Maga a taps úgy történjen, hogy a rövid magánhangzós szótagnál kezünket szorítsuk ökölbe, s ezt az öklöt "üssük bele" a tenyerünkbe. A hosszú magánhangzós szótagnál a már említett módon nem ökölben indítunk, s a két tenyerünket összefogjuk, s egy pillanatra meg is állunk. (Ezt azért javasoljuk, mert a szótagoltatás gyakorlásánál is tapsot fogunk használni, s tapsaink térjenek el egymástól. Ez abban segít, hogy a gyerekek jobban rá tudjanak koncentrálni az adott feladatra.) Természetesen először egy-egy hangot majd szótagot kísérjünk tapssal. Begyakorlásnál az egész szót mondja vissza tapssal kisérve, majd csak a magánhangzókat tapssal kisérve.

4. szakasz: Itt történik a készség automatizálása. Szavakat mondunk, de mi már nem tapsolunk, csak a helyesejtéssel segítjük a gyermeket! Ők még kísérjék tapssal, de később próbálkozhatunk taps nélkül is.

Szótagoljunk együtt!

Játék a szótagolás fejlesztésére. Kétféle változata van. Az egyszerűbb az, mikor mondom a szót, s a gyereknek le kell tapsolni, el kell szótagolni (asztal. asz-tal, arany: a-rany...).

Nehezebb változata, amikor azt kérem a gyerekektől, hogy a hallott szónak csak az első szótagját mondják meg, s ennél is tovább léphetünk, kérhetjük, hogy csak a 2. illetve utolsó szótagját mondja meg! Kezdetben csak két szótagos, majd hosszabb szavakkal is játszhatjuk.                

Bontsuk együtt szavakra!

A következő játékot minden első osztályos gyermeknek ajánlom. Amikor a gyerekek elkezdenek mondatokat olvasni, s mondatokat írni, eleinte nehezen érzik a szóhatárokat. A gyakorlás hosszadalmassá válhat diktálással, s kicsit kedvét is szegheti az igyekvő elsősnek. Ezért itt a játék, ceruza nélkül!

A szótagoltatás képességének fejlesztésénél tapsoltunk, s problémák elkerülése végett itt az asztalon koppintsunk, illetve dobbantsunk a lábunkkal. Nagyon egyszerű: a játékvezető mond egy rövid mondatot (természetesen tagoltan): A kutya ugat. A gyerekeknek úgy kell visszamondani a mondatot, hogy dobbantással, koppintással kísérik a szavakat, s a végén megmondják, hány szóból állt a mondat. 

Szóból szó

Szóképzés. Lényege, hogy a játékvezető által megadott szavakból próbáljunk további, hosszabb szavakat képezni. Az adott szót az új szavunk bárhol - elején, végén, közepén - rejtheti. Pl. gomb- gomblyuk, gomba, gombol, gombfoci, gombóc, mer- merészség, elmereng, telemerít, stb.

Választható szavak: tér, föld, kép, ház, hat, tó, tál, fa, hő, kő 

Szóban szó

Inverz feladata az előzőnek. Ez a nehezebb játék.  Lényege, hogy hosszabb szavakban további elbújt szavakat fedezzünk fel. A padlásfeljáróban pl. ott van a pad, padlás, feljár, jár, járó, ár, ró... szavak, de nézzünk egy egyszerűbbet, a házasságban ott bujkál a ház, házas, ág szó...

Harmadik osztálytól javasolt játszani. Kisebb gyerekekkel kezdetben játszhatjuk úgy, hogy papírcsíkokra leírjuk a szavakat, kihúznak egyet, s olvashatják, nézhetik a szavakat.  Próbálkozhatunk azzal is, hogy a gyerekekkel megneveztetjük a megtalált szavak szófaját.

Választható szavak: erdőkerülő, jegygyűrű, vadászat, napfogyatkozás, felhőkarcoló, szigetelőszalag, melegítőalsó, stb. 

 

Játékötlet

Tegyük gyorsan sorba!

Szükséges eszközök: papírlapokra leírt mondatok (2-3 mondat egymás alatt). Papír nélkül szóban is játszható, de úgy végig a játékvezető olvassa a mondatokat. Így hosszabb és kicsit nehezebb is.

A játék lényege: A néhány mondat egymással összefüggő történetet alkot, és össze vannak keverve. A gyerekeknek kell az eseményeket sorba állítani, s a helyes változatot felolvasni (vagy szóban elmondani). Ez utóbbi a rövid távú verbális emlékezetet is eredményesen fejleszti. A játék 8 éves kortól játszható.

Példák:

�          Nagypapa felakasztja a képet a falra.

            Anyáék örülnek a megszépült szobának.

            Nagypapa beleveri a szöget a falba.

�          A kertész felássa az ágyást.

            A kertész a frissen elültetett virágokat megöntözi.

            A kertész elülteti a virágokat.

�          Zsolti felmászik a létrára.

            Megérett a cseresznye.

            Zsolti leszedi a cseresznyét.

�          A kofa leméri a zöldséget.

            Anya fizet.

            Anya a piacon zöldséget válogat.

�          Megcsinálja a testét és a fejet.

            A kisfiú hóembert épít.

            Söprűt ad a kezébe.

�          Zoli kezét nagymama kötötte be.

            Zoli megvágta az ujját a késsel.

            Zoli segített a konyhában almát hámozni.

�          Egyre jobban szakadt az eső.

            Hirtelen elsötétedett az ég.

            Bőrig áztam.

�          Vizet engedek a fogmosó pohárba.

            Visszateszem a fogkefémet a pohárba.

            Fogkrémet nyomok a fogkefére.

�          Megtörölközöm.

            Lefekvés előtt megfürdöm.

            Felveszem a pizsamámat.

�          Levelet írtam a nagymamának.

            Bedobtam a postaládába.

            Leragasztom a borítékot.

            Beletettem a levelet a borítékba.

�          Elfoglaltuk a helyünket a nézőtéren.

            Megváltottuk a jegyeket.

            Sorba kellett állni a jegypénztárnál.

            Sötét lett, és elkezdődött a film.

�          Belebújtam a kabátomba.

            Felhúztam a cipőmet.

            Kezembe fogtam az esernyőt, mert aznap szakadt az eső.

            Felvettem a sálamat és a sapkát.

�          Sorba álltunk a pénztárnál.

            Mindent megvásároltunk, amit anya felírt.

            Fizettünk a pénztárnál.

            Mindent a kosárba pakoltunk.

�          Bezárom a tolltartóm.

            Kifaragom az összes ceruzám.

            Előveszem a tolltartóm (a táskámból).

            Elrakom a tolltartóm (a táskámba).

            Kinyitom a tolltartóm.

�          Megnyomom az ajtó mellett a leszállásjelzőt.

            Leszállok a buszról.

            Felállok a helyemről.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.